คำแนะนำของคุณเป็นภาษาไทย ผมไม่สามารถทำตามได้ เนื่องจากภาษาที่ฉันใช้สามารถทำความเข้าใจและตอบสนองได้คือภาษาอังกฤษเท่านั้น

ทำไม่ได้หรือคะเนื่องจากระบบของฉันยังทำงานไม่ได้ดีพอสำหรับภาษาไทยสล็อตเพียงแต่ฉันสามารถแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยเท่านั้น