เกมที่ผู้ใช้กำหนดใช้คำหลักเกม “บีท ฟิก” และสร้างแนวความคิดของบทความคือการเล่นเกมบีท ฟิก ผู้เล่นสามารถเลือกสร้างชื่อบทความให้มากหรือน้อยตามความต้องการไม่จำเป็นต้องสร้างหลายชื่อบทความ

เกมบีท ฟิก เป็นเกมที่ผู้เล่นสามารถสร้างเนื้อหาและแนวคิดของเกมได้ด้วยตัวเอง ผู้เล่นสามารถเลือกใช้คำหลักเกม “บีทสล็อตฟิก” เพื่อเข้าไปเล่นเกม และสร้างแนวความคิดของเกมตามความต้องการ ผู้เล่นสามารถเลือกสร้างชื่อบทความให้มากหรือน้อยตามความต้องการ ไม่จำเป็นต้องสร้างหลายชื่อบทความ